Batterier - så funkar de!

 

Välkommen till en generell utbildning i

batterikunskap, med fokus på Li-jonbatterier!

 

28-29 november 2017

Chalmers Teknikpark Göteborg

 

 

Ur programmet

• Vad är ett batteri? Hur fungerar det? Hur är det uppbyggt?

• Prestanda, användning och funktionalitet

• Li-jonceller: Uppbyggnad, produktion och åldring

• Batterisäkerhet

• Testmetoder och -strategier

• Framtidens batteriteknologier

• Hållbarhet

• Andrahandsanvändning

• Lagar och förordningar

 

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till produktutvecklare, forskare, batterianvändare

och alla andra som vill veta mer om batteriers konstruktion, funktion och sammanhang.

 

Tid och plats

Kursen sträcker sig över två dagar: 28/11 kl. 10-17 och 29/11 kl. 9-16.

Platsen är Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9 i Göteborg

www.konferenscenter.nu

 

Pris

Kursavgiften är 12500 kr + moms. För forskarstuderande är priset

8750 kr + moms. Lunch och fika under kursdagarna ingår, liksom

boken Batteries for Electric Vehicles av Helena Berg.

 

Anmälan

Anmälan görs genom att fylla i dokumentet och skicka till kurs@libergreen.com senast 27 oktober 2017. Garanterad kursplats endast efter skriftlig bekräftelse.

Av- och ombokningsregler

 

Kursen ges på svenska.

Helena Berg, AB Libergreen

Helena disputerade 1999 inom Li-

jonbatteriers materialkemi och har arbetat med batterier som chef och specialist på AB Volvo och är sedan 2012 batterikonsult med strategi och forskning kring avancerade Li-jonbatterier i fokus.

Anna Tomsic, Tomsicana AB

Anna har arbetat med batterier i sju år, varav de senaste fem på AB Volvo med utveckling av Li-jonbatterier. Sedan maj 2017 är hon batterikonsult med inriktning

på system och säkerhet.

info (a) libergreen.com